The anniversary of HARTAL 1947 falls on October 20th.

Watch Fahmi Reza’s “Sepuluh Tahun Sebelum Merdeka“.

Advertisements